BẠN CÓ BIẾT VÌ SAO PHẢI HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC?…

🍃BẠN CÓ BIẾT VÌ SAO PHẢI HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC?🍃

🍁Trong kinh dạy: “Dù chỉ là giọt nước một khi nhỏ xuống biển sẽ không bị cạn kiệt cho đến khi biển khô cạn, và giọt nước ấy sẽ tồn tại chừng nào biển còn tồn tại. Nên nếu một người hồi hướng những thiện hạnh và công đức của mình với tâm Bồ Đề thì công đức đấy sẽ không bao giờ bị mất cho đến khi đạt được giác ngộ vì lợi ích tất cả chúng sinh”.

🍁Nói một cách khác, nếu hành giả quên không hồi hướng công đức và thiện hạnh ngay sau khi thực hành thì những phiền não độc hại mạnh mẽ như sân giận, ghét bỏ hay tham muốn trong một giây phút bộc phát sẽ phá huỷ bất kỳ sự tích lũy công đức nào. Những đức hạnh và công đức chưa kịp hồi hướng giống như cỏ khô sẽ bị ngọn lửa tham lam, sân giận trong phút giây lơi lỏng thiêu trụi ngay tức khắc. Tuy nhiên, các đức hạnh tu tập đã được hồi hướng sẽ không bao giờ bị phá huỷ, vì những công đức ấy đã hòa trong đại dương công hạnh tâm giác ngộ của tất cả chư Phật, và như thế sẽ được tăng trưởng mãi cho tới khi thành Phật.

http://daibaothapmandalataythien.org/giao-phap-phat-phap-ung-dung/ba-diem-cot-yeu-khi-thuc-hanh-nghi-quy-kim-cuong-thua
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời