Bản tôn nào phù hợp nhất với người mới thực hành?

BẢN TÔN NÀO PHÙ HỢP NHẤT VỚI NGƯỜI MỚI THỰC HÀNH?
—————-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Thông thường, hành giả mới tu tập tốt nhất là nên chọn một Bản tôn an bình để thực hành. Bản tôn phẫn nộ không thích hợp cho hành giả mới tu tập, thực hành này chưa phù hợp do có thể dễ gây ra hiểu nhầm. Trong quá khứ, có nhiều hành giả cũng từng tu tập Bản tôn phẫn nộ nhưng lại thiếu sự hiểu biết thấu đáo. Chẳng hạn như khi bạn quán tưởng Bản tôn, nếu có lòng tin rằng mình là Bản tôn theo kiểu: “Tôi, pháp danh Vô Úy, là một Bản tôn phẫn nộ”, thì rồi Bản tôn trong sự quán tưởng của bạn sẽ trở thành một vị thần bản địa, một Bản tôn thông thường. Ngay ở các quốc gia Phật giáo vùng Himalaya, cũng có nhiều người lạm dụng những vị Bản tôn để thực hành tà pháp. Họ quán tưởng Bản tôn, nhưng họ lại tin tưởng chắc chắn rằng Bản tôn ấy thực sự tồn tại ở bên ngoài, hoặc “tôi là Bản tôn”, rồi thế là sự quán tưởng trở thành một vị thần phàm tục.

🌺Chính vì vậy nên chúng ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại rằng khi bạn quán tưởng tự thân mình là Đức Quán Thế Âm, như thế không có nghĩa là bạn tự nhủ:…

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-ban-ton

Bản tôn nào phù hợp nhất với người mới thực hành?

Bản tôn nào phù hợp nhất với người mới thực hành?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời