“Bất cứ ai, dù trong hình tướng người hay phi nhân, với tâm từ bi và công hạnh v…

“Bất cứ ai, dù trong hình tướng người hay phi nhân, với tâm từ bi và công hạnh vì lợi ích chúng sinh, đều là Hóa thân Quan Âm. Vì Đức Quan Âm chính là tâm Đại bi để cứu giúp chúng sinh, Ngài có thể thị hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, từ các bậc Thầy, vị thánh, nữ thần, các loài chim, chó, lừa, ngựa, voi… thậm chí cả các loài sâu bọ. Ngài không hề bị bó buộc hay ngăn ngại bởi hình tướng hay giới tính bên ngoài. Hồng danh Avalokiteshvara theo tiếng Phạn, Chenrezig theo tiếng Tạng, Kuanyin (Quan Âm) theo tiếng Trung đều có nghĩa là “Bậc Đại Bi tối tôn quý”. Chúng ta cần phá bỏ những định kiến hạn hẹp và mở rộng trái tim để thấy được các công hạnh Đại bi vĩ đại của Ngài.”

~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời