Sám hối nghiệp chướng khi ở hiền không gặp lành

‼️VÌ SAO Ở HIỀN MÀ KHÔNG GẶP LÀNH, Ở ÁC MÀ ĐƯỢC MỌI SỰ AN HOÀ?‼️
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Kẻ phàm phu phần nhiều hay sinh lòng nghi hoặc. Vì thấy ở đời người làm lành lại gặp nhiều trắc trở, kẻ làm ác mà được mọi sự an hòa, mới cho rằng việc lành dữ không có phân minh, người chấp như thế bởi không đạt thấu lý sâu xa nghiệp báo. Kinh nói có ba thứ nghiệp báo:

– Hiện báo: tức là trong đời này làm việc thiện ác thì ngay thân mà chịu quả báo
– Sinh báo: tức là trong đời này làm việc thiện ác, qua đời sau mới chịu quả báo
– Hậu báo: tức là trong vô lượng kiếp về quá khứ đã làm việc thiện ác, đến đời này hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả báo.

🌿Còn người bây giờ làm ác mà gặp may mắn bởi do những nghiệp lành sinh báo, hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ, nên mới hưởng quả tốt đẹp. Như thế không phải trong đời này làm ác mà được quả báo tốt. Những người bây giờ làm lành lại bị khổ sở, do những nghiệp ác sinh báo, hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ, nên những mầm thiện ngày nay sức yếu không thể ngăn dẹp những nghiệp ác ấy, nên phải chịu quả khổ…

http://daibaothapmandalataythien.org/sam-hoi-nghiep-chuong-khi-o-hien-ma-khong-gap-lanh

Sám hối nghiệp chướng khi ở hiền không gặp lành

Sám hối nghiệp chướng khi ở hiền không gặp lành
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời