BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ…

??BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ??

?Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc
Đản sinh trong nhị đóa hoa sen
Diệu kỳ thành tựu đã nên
Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy
Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu
Con theo Thầy từng bước chân tu
Xin Thầy rộng mở lòng từ
Giáng lâm ban phúc gia trì trong con

?GURU PADMA SIDDHI HUNG/

?Đây không phải bài cầu nguyện thông thường như chúng ta thường tụng, cũng không phải do các bậc Thầy viết lên, mà đây là những lời cầu nguyện do các Dakini viết ra để triệu thỉnh Ngài. Bởi vậy, những lời cầu nguyện triệu thỉnh này chứa đầy uy lực mạnh mẽ. Nếu bạn tinh tấn nỗ lực thực hành Bảy lời cầu nguyện Đức Thượng sư Liên Hoa Sinh trong đời sống này, vào thời điểm cái chết đến, bạn sẽ có đủ năng lực hòa nhập tâm của mình bất khả phân với tâm của Thượng sư. Đức Liên Hoa Sinh chính là tinh túy tự tính tâm giác ngộ tối thượng của mười phương ba đời chư Phật.

http://daibaothapmandalataythien.org/moi-loi-cau-nguyen-deu-ung-nghiem-trong-ngay-duc-lien-hoa-sinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời