CÁC BẢN TÔN PHẪN NỘ BIỂU TRƯNG CHO ĐIỀU GÌ?…

CÁC BẢN TÔN PHẪN NỘ BIỂU TRƯNG CHO ĐIỀU GÌ?
——————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Khi bạn nhìn thấy một Bản tôn phẫn nộ hay Bản tôn an bình thì điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Bản tôn đó an bình hay giận dữ. Các Bản tôn khác nhau biểu trưng cho các xúc tình khác nhau của chúng sinh. Vì con người có vô số xúc tình phiền não khác nhau nên các Bản tôn cũng như vậy, các Ngài có vô số hình tướng khác nhau.

🌈Thế nhưng rốt cuộc chúng ta phải hiểu rằng mỗi xúc tình, mỗi hiện tượng, xét từ quan kiến Đại thừa, đều phải được hiểu là Tính không. Như vậy Tính không là gì? Trong Đại thừa chúng ta nói Tính không là Pháp thân, Pháp thân chính là Phật. Vì thế nên chúng ta cũng nói rằng Phật tính chính là Tính không. Như vậy nói tóm lại, các vị Bản tôn khác nhau biểu trưng cho các xúc tình khác nhau của chúng ta.Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời