Nếu muốn một ngày mai tươi sáng, bạn cần chuẩn bị cho nó ngay từ bây giờ. Cũng n…

🌺Nếu muốn một ngày mai tươi sáng, bạn cần chuẩn bị cho nó ngay từ bây giờ. Cũng như vậy, để có một kiếp sau tốt đẹp thì hành động của bạn trong hiện đời phải tích cực, thiện lành.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời