Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

?⭐️CÁCH THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG BẢN TÔN PHẬT DƯỢC SƯ?⭐️

?Sau khi trì tụng bài kệ Quy y Phật – Quy y Pháp – Quy y Tăng, phát Bồ đề tâm và cúng dàng Mandala, bạn bắt đầu quán tưởng Đức Phật Dược Sư trên đỉnh đầu, rồi quán tưởng mười phương chư Phật, chư Bồ tát đang vây nhiễu xung quanh. Việc quán tưởng như trên là cách tốt nhất để thiết lập nhịp cầu kết nối tâm mình với các Ngài. Sự kết nối này đem lại cho chúng ta bình an hạnh phúc.

?Tiếp đến, bạn quán trên luân xa trán, cổ họng và tim của Đức Phật Dược Sư lần lượt an trú ba chữ chủng tử OM AH HUNG tượng trưng cho năng lượng giác ngộ. Chữ OM tượng trưng năng lượng giác ngộ của Thân, chữ AH tượng trưng năng lượng giác ngộ của Khẩu, chữ HUNG tượng trưng năng lượng giác ngộ của Tâm, nên chúng ta bắt đầu từ ba chữ chủng tử này. Chúng ta cần…

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-thuc-hanh-quan-tuong-duc-phat-duoc-su-giup-tieu-tru-benh-tat-phien-nao

Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

7 thoughts on “Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Trả lời