Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành

?CÁCH TRÌ GIỮ GIỚI NGUYỆN KIM CƯƠNG THỪA ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI THỰC HÀNH?

?Đối với một hành giả mới gia nhập Kim Cương thừa, rất khó để trì giữ giới nguyện cao như Bồ tát giới. Thế nhưng một khi bạn được hạnh ngộ và đi theo một bậc Thượng sư chân chính thì trong tiến trình tu học của mình bạn vẫn phải thực hành. Sẽ vẫn có những khó khăn do chúng ta còn là phàm phu. Bạn có thể nói: “Tôi cũng có gia đình, có bạn bè, có công việc làm ăn, có những người mà tôi không thích. Làm sao để mọi lúc tôi đều phải coi họ là hoàn hảo? Thật vô cùng khó, phải làm thế nào bây giờ?”.

?Phương pháp tuyệt vời nhất là tôn kính Thượng sư là bậc Toàn Hảo, nhìn Thượng sư như trí tuệ bất nhị, mọi hành động của Thượng sư đều hoàn hảo, mọi lời nói của Thượng sư đều hoàn hảo và chúng ta tuyệt đối vâng theo huấn từ của Thượng sư. Nếu Thượng sư chỉ dạy điều gì mà bạn không thể thực hiện, vì vượt quá khả năng của bạn, thì trong kinh nói rằng bạn có thể đỉnh lễ Thượng sư ba lễ và bạch rằng bạn không thể làm được, như vậy cũng không sao…

http://daibaothapmandalataythien.org/cach-tri-giu-gioi-nguyen-kim-cuong-thua-doi-voi-nguoi-moi-thuc-hanh

Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành

Cách trì giữ giới nguyện Kim Cương thừa đối với người mới thực hành
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời