CHÂN NGÔN GIÚP TIÊU TRỪ TAI ƯƠNG, CHƯỚNG NẠN…

🌈CHÂN NGÔN GIÚP TIÊU TRỪ TAI ƯƠNG, CHƯỚNG NẠN🌈
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đức Phật Quan Âm Tứ Thủ – Avalokiteshvara

🌺Chủng tử tự: SHRI
🌺Tâm chân ngôn: OM MANI PADME HUNG

🌈Tu trì chân ngôn Quan Âm giúp thành tựu phương tiện trí tuệ, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn giúp tiêu trừ tai ương, chướng nạn. Tăng trưởng vô số công đức, tài bảo sung mãn và đem lại trường thọ.

🌈Đức Quan Âm Tứ Thủ có một mặt là biểu trưng cho thông đạt Pháp tính, bốn tay là biểu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm, thân sắc trắng như trăng rằm biểu hiện sự thanh tịnh vô nhiễm, đoạn trừ hai chướng ngại. Đầu đội Bảo Quan Ngũ Phật, tóc màu đen tuyền. Hai tay trì giữ ngọc Mani. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái cầm hoa sen. Khuôn mặt an tịnh mỉm cười nêu biểu mắt trí tuệ của hết thảy Bồ tát, trừ bỏ tất cả nghi hoặc của chúng sinh để giải thoát, đáp ứng hết thảy mọi cần cầu của chúng sinh. Thân Ngài trang sức bằng sáu trang hoàng và thiên y ngũ sắc. Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen. Thân Ngài toả chiếu ánh hào quang rực rỡ.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-quan-am-tu-thu-0

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời