“CHÂN NGÔN” LÀ GÌ? VÌ SAO CHÂN NGÔN CÓ CÔNG NĂNG CHỮA LÀNH?…

?”CHÂN NGÔN” LÀ GÌ? VÌ SAO CHÂN NGÔN CÓ CÔNG NĂNG CHỮA LÀNH??

⭐️Chân ngôn hay âm thanh thanh tịnh có tầm quan trọng đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa. Bản thân thừa này còn được gọi là Mantra hay Chân ngôn thừa. Trong tiếng Phạn, từ “Man” là “suy nghĩ”, và từ “Tra” có nghĩa là “giải phóng bản thân khỏi thế giới vật chất”. Việc kết hợp nghĩa hai từ này tạo thành “Mantra” có nghĩa là “tư tưởng được giải thoát và bảo vệ” hay còn gọi là “Bảo hộ tâm”. ?

⭐️Chân ngôn có thể liên quan đến các Thượng Sư giác ngộ cụ thể hay các Bản Tôn thiền định. Ví dụ chân ngôn liên quan đến Đức Phật lịch sử là: “Om muni muni mahamuni Shakyamuni svaha”, chân ngôn liên quan đến Bản tôn Đức Phật Quan Âm Avalokiteshvara là “Om mani padme hum”, hay Chân ngôn Prajnaparamita Bát Nhã Ba la mật “Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha” không chỉ liên quan với một bậc giác ngộ mà còn với một bộ kinh nổi tiếng là kinh Bát Nhã ba-la-mật (trí tuệ hoàn hảo).?

⭐️Một chân ngôn hay còn gọi là một Mantra không phải là lời cầu nguyện mà là bản chất sâu kín của thực tại nên đôi khi người ta trì tụng như là tán tụng. Về cách thức, người mới trì tụng chân ngôn đầu tiên nên trì tụng để nghe rõ âm thanh mình, để sóng âm ba của chân ngôn phát ra lan tỏa sâu hơn vào tim và cuối cùng là tập an trụ trong sự an tịnh, để siêu thanh bên trong tự nhậm vận hoạt động. Trên quan điểm thực hành, điều này vô cùng quan trọng.?

⭐️Trên phương diện năng lượng, chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh có liên quan đến một vị Phật Bản tôn và vì thế chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng tâm linh vô cùng tích cực. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não, nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn. Chân ngôn như vậy là chìa khóa trực tiếp giúp hiển lộ vũ trụ pháp giới bên ngoài và bên trong, là công cụ nhanh chóng, nhẹ nhàng, hiệu quả để tiếp cận những kênh năng lượng linh thiêng từ các chiều tâm thức cao hơn. Công lực của chân ngôn phụ thuộc vào trạng thái thiền định và nội chứng của bạn và đặc biệt vào sự hướng đạo chỉ dẫn từ một bậc Thầy tâm linh giác ngộ.?

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-chan-ngon-trong-viec-chua-lanh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on ““CHÂN NGÔN” LÀ GÌ? VÌ SAO CHÂN NGÔN CÓ CÔNG NĂNG CHỮA LÀNH?…

Trả lời