CHỈ TRÍCH LỖI NGƯỜI, MÌNH TỔN PHƯỚC…

?CHỈ TRÍCH LỖI NGƯỜI, MÌNH TỔN PHƯỚC?
———–
☘️Do sức mạnh phiền não che tâm
Chỉ trích lỗi người, mình tổn đức
Với người tu tập hạnh Đại Thừa,
Không nói lỗi người, chân Phật tử.☘️

~ Phẩm 32 trong “37 Phẩm Bồ Tát Hạnh”
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on “CHỈ TRÍCH LỖI NGƯỜI, MÌNH TỔN PHƯỚC…

Trả lời