“…Chưa cần bàn đến ảnh hưởng của ác nghiệp ăn thịt, những tranh luận về ác ngh…

“…Chưa cần bàn đến ảnh hưởng của ác nghiệp ăn thịt, những tranh luận về ác nghiệp khi ăn động vật lớn hay nhỏ, bản thân việc ăn thịt cũng đã là một ác nghiệp to lớn. Loài người chúng ta vốn cho rằng mình sạch sẽ và khác biệt so với các loài khác. Nhưng việc ăn thịt khiến chúng ta trở thành những chúng sinh tàn ác ăn các xác chết.

Khi nói về ma quỷ ăn thịt và uống máu, chúng ta thấy sợ hãi. Nhưng nếu suy nghĩ chín chắn về việc này thì chúng ta thực sự là ma quỷ – những ma quỷ mà mọi người có thể nhìn thấy. Kinh điển dạy rằng ăn trứng cũng là ác nghiệp to lớn.”

~Trích ấn phẩm “Tự Truyện Pháp Ký” của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời