CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM NGÀY 17/03/2018…

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM NGÀY 17/03/2018
————————-
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền Thừa Drukpa sẽ cử hành các nghi lễ đặc biệt linh thiêng thù thắng trong 【ngày mai 17/03】tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

✅ Vũ điệu Kim Cương Triệu Thỉnh 8 Hóa Thân Đức Liên Hoa Sinh
✅ Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
✅ Quán đỉnh cộng đồng Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên.
✅ Quán đỉnh cộng đồng Liên Hoa Bộ: Phật Di Đà – Quan Âm – Liên Hoa Sinh.
✅ Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp.
✅ Đêm nhạc “Tây Thiên Ca” cúng dàng Phật Quan Âm.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời