Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 17/03/2018Trực tiếp Pháp Hội…


Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 17/03/2018[fb_vid id=”2029250757115373″]Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên chiều 17/03/2018
Khoá lễ Guru Dakpo Kilaya
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời