Vũ điệu cát tường Mangalam do chư Dakini truyền dạy lại được trình diễn trong lễ…


Vũ điệu cát tường Mangalam do chư Dakini truyền dạy lại được trình diễn trong lễ khai mở Thongdrol Phật Quan Thế Âm sáng hôm nay ngày 16/3/2018.[fb_vid id=”2027369470636835″]Vũ điệu cát tường Mangalam do chư Dakini truyền dạy lại được trình diễn trong lễ khai mở Thongdrol Phật Quan Thế Âm sáng hôm nay ngày 16/3/2018.

Mangalam dance performed by the Druk Amitabha Mountain DGK Nunnery nuns. According to His Holiness, this dance was taught by dakinis, and only performed on auspicious occasions at holy places!
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời