CỜ LUNGTA PHODRANG – SỨ GIẢ MANG ĐẾN SỰ GIÀU CÓ VÀ TRƯỜNG THỌ…

CỜ LUNGTA PHODRANG – SỨ GIẢ MANG ĐẾN SỰ GIÀU CÓ VÀ TRƯỜNG THỌ
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Mọi người thường biết đến Lungta Phodrang là Cung điện cát tường. Đây là một trong những biểu tượng giác ngộ có năng lực mạnh mẽ nhất. Sở hữu Lunga Phodrang sẽ đem lại hạnh phúc, sức khoẻ và sự thịnh vượng, kích hoạt dòng năng lượng tích cực nhờ loại bỏ năng lượng tiêu cực. Đồng thời, treo cờ Lungta Phodrang sẽ mang đến cho bạn tài lộc dồi dào. Vì thế, trong nhiều thế kỷ qua, Lungta Phodrang được xem là một trong những biểu tượng tu tập thù thắng đối với những Phật tử tín tâm trên khắp thế giới.

🌺Lungta có nghĩa là Ngựa gió. Người ta tin rằng ngựa gió phi nước đại với tốc độ của gió và sức mạnh cơ bắp của một chú ngựa. Biểu tượng ngựa gió phi nước đại nêu biểu cho sự chuyển hoá nhanh chóng cái ác thành điều thiện, điều không may thành cát tường, những chướng ngại thành cơ hội may mắn và năng lượng tích cực mang lại thành công, thịnh vượng. Phodrang hàm nghĩa một cung điện nêu biểu cho cõi giới thanh tịnh của chư vị Bản tôn và thiện thần, nơi đó có vô số bảo châu với năng lực gia trì mạnh mẽ.

http://daibaothapmandalataythien.org/co-lungta-bieu-tuong-mang-lai-su-giau-co-va-truong-tho-cho-gia-chu

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời