Bạn không phải rời căn phòng mình. Hãy cứ ngồi tại chỗ mà lắng nghe. Thậm chí ch…

Bạn không phải rời căn phòng mình. Hãy cứ ngồi tại chỗ mà lắng nghe. Thậm chí chẳng cần lắng nghe, hãy chờ đợi hoặc an nhiên trong tĩnh lặng. Bạn sẽ thấy cả thế giới tự hiển bày trong niềm hỷ lạc sâu lắng
~ Franz Kafka ~Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời