Có nên dùng thuốc khi thân bệnh?

CÓ NÊN DÙNG THUỐC KHI THÂN BỆNH?
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍂Thuở xưa ở thành Phong Đức có một đại trưởng giả đã đắc Quả Nhập Lưu, tên là Thiện Thí. Ngài có một thân hữu trưởng giả, tên là Hiếu Thí, nhưng người bạn này không tin Phật Pháp và các loại y thuật.

🍂Bấy giờ Trưởng giả Hiếu Thí mắc trọng bệnh và nằm liệt ở trên giường. Thân quyến cùng bạn bè đều đến thăm viếng và khuyên hãy chữa trị. Thế nhưng ông thà chết cũng không chịu. Ông ta trả lời với mọi người rằng:

“Tôi phụng thờ nhật nguyệt, tận trung với vua, và hiếu kính thân phụ. Cho dù phải chết, tôi cũng không bao giờ thay đổi”.

🍂Trưởng giả Thiện Thí khuyên rằng:
“Đức Phật là vị thầy mà mình đang phụng sự. Thần đức của Ngài quảng đại. Những ai thấy Ngài đều được phước. Bạn hãy thử thỉnh Ngài đến đây một lần để giảng Kinh và chú nguyện. Nhờ đó, bạn cũng có thể nghe lời dạy của Ngài, và thấy được đức hạnh với thần lực của Ngài như thế nào. Sau đó, bạn có phụng sự hay không thì tùy ý quyết định…

http://daibaothapmandalataythien.org/co-nen-dung-thuoc-khi-benh

Có nên dùng thuốc khi thân bệnh?

Có nên dùng thuốc khi thân bệnh?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời