Con Người Ta Ngộ Lắm – Nguồn : Chị Hai ( Ngược Dòng )

Hôm qua đi khám bệnh
Kết quả thật bàng hoàng
Ung thư giai đoạn cuối
Đất trời như vỡ tan.

Khóc đã đời chợt tỉnh
Tiền bạc giờ không cần
Ai thiếu mình cho hết
Oán thù cũng nhẹ tênh


À phải đi thăm mẹ
Lâu lắm rồi không về
Cả cái con bạn cũ
Nó nhắc hoài ở quê

Khóm hoa vàng trước cửa
Nó đẹp vậy bao giờ
Thời gian qua tất bật
Sống vội vàng như mơ


Hôm nay bác sĩ gọi
Đã lầm hồ sơ rồi
Mình thiệt không bệnh nặng
Có phải nghe lầm chăng?

Vậy khoan đi thăm mẹ
Mai có cuộc họp mà
Tiền phải đòi lại chứ
Nhỏ bạn từ từ thăm

Con người ta ngộ lắm
Đợi giây phút cuối cùng
Mới chịu sống ung dung
Yêu thương và tha thứ .

Nguồn : Chị Hai ( Ngược Dòng )

Trả lời