Công đức dâng y cúng dàng ngày Vu Lan thắng hội, Tự tứ thanh lương

CÔNG ĐỨC CÚNG DÀNG Y MÙA VU LAN
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌺Từ lâu, dâng y cúng dàng đã trở thành truyền thống thiêng liêng đối với người Phật tử. Truyền thống tốt đẹp này có từ thời Đức Phật còn tại thế. Hàng năm, khi mùa Vu lan báo hiếu về, trong khi những bậc xuất gia chuẩn bị cho ngày lễ Tự tứ trọng đại, thì người cư sĩ Phật tử tại gia lại cẩn thận lựa những nếp vải hoại sắc, xếp thành hình hoa sen dâng lên cúng dàng chư Tăng Ni, hồi hướng trọn vẹn công đức báo hiếu cha mẹ nhân ngày Vu Lan thắng hội, Tự tứ mãn hạ.

🌺Trong kinh Vu Lan bồn, Đức Phật dạy rằng:
Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.
Lại phải sắm giường nằm nệm lót,
Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,
Món ăn tinh sạch báu mầu,
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.
Chư Đại đức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn…

🌺Truyền thống dâng y cúng dàng đã có từ thời Đức Phật còn tại thế. Tuy nhiên, không phải ngay từ những ngày đầu thành lập Tăng đoàn.
Luật Tứ phần ghi rằng, sau khi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Nai, độ năm anh em ông Kiều-trần-như, họ kiến đế, đắc giới, thành Tỳ-kheo. Đó là những thầy Tỳ-kheo đầu tiên trong Tăng-già Phật giáo. Năm vị Tỳ-kheo này liền bạch Đức Thế Tôn: “Chúng con nên thọ trì y gì?”. Đức Thế Tôn bảo: “Nên thọ trì y phấn tảo và những loại y đã nhuộm thành màu ca-sa”…

http://daibaothapmandalataythien.org/cong-duc-dang-y-cung-dang-ngay-vu-lan-thang-hoi-tu-tu-thanh-luong

Công đức dâng y cúng dàng ngày Vu Lan thắng hội, Tự tứ thanh lương

Công đức dâng y cúng dàng ngày Vu Lan thắng hội, Tự tứ thanh lương
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời