Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng cứu mẹ thoát cảnh địa ngục và chứng quả Phật

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG CỨU MẸ THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC NHƯ THẾ NÀO?
—————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Thuở quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Tuổi thọ của Ngài đến bốn mươi kiếp. Khi Quang Mục gặp vị Sa-môn này thấy tướng hảo quang minh, điềm tĩnh, dáng vẻ thoát tục, nên bước tới chắp tay cung kính xá chào rồi bạch rằng:

– Bạch Tôn giả! Hôm nay con thành tâm thỉnh Ngài về nhà để con được cúng dàng, mong ngài từ bi hoan hỷ chấp nhận để con có cơ hội gieo trồng hạt giống phúc điền.

🌿Vị A-la-hán mỉm cười gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Cô liền trở về nhà sắm sửa các thứ phẩm vật dâng lên cúng dàng. Sau khi thọ trai xong, vị A-la-hán hỏi:

– Cô mong cầu điều gì?

🌿Quang Mục thưa:

– Kính bạch Ngài! Thân mẫu con vừa mới qua đời, con thành tâm tác lễ trai tăng, tu tạo phúc lành… Những việc làm đó cùng sức chú nguyện của chư tăng, con xin hồi hướng tất cả cho mẹ. Con thỉnh cầu muốn biết thân mẫu con sau khi qua đời đã sinh về cảnh giới nào?

🌿Vị A-la-hán cảm động trước lòng hiếu thảo của cô, liền nhập định quán xét, thấy mẹ của Quang Mục bị đọa vào đường ác, chịu vô vàn khổ sở. Ngài hỏi Quang Mục rằng:

– Mẹ cô lúc còn sinh tiền đã tạo nghiệp nhân gì mà nay phải đọa trong địa ngục, chịu nhiều sự thống khổ như vậy?

🌿Quang Mục thưa rằng:

– Thưa Ngài! Lúc còn sinh tiền, mẹ con ưa thích ăn cá, ba ba… Không những thế, bà còn ăn rất nhiều trứng và con của chúng nữa, khi chiên, khi luộc, tha hồ ăn cho thỏa thích. Nếu như tính ra, mẹ con đã ăn các loài đó nhiều không đếm xiết. Nay con cầu xin Tôn giả rủ lòng từ bi thương xót, chỉ dạy cho con biết phải làm thế nào để cứu giúp mẹ con thoát khỏi cảnh khổ ấy?

🌿Sau khi nghe Quang Mục kể xong, vị A-la-hán động lòng từ bi bèn chỉ dạy phương pháp để cô cứu mẹ:

http://daibaothapmandalataythien.org/bo-tat-dia-tang-va-loi-nguyen-cuu-do-chung-sinh-trong-3-duong-ac

Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng cứu mẹ thoát cảnh địa ngục và chứng quả Phật

Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng cứu mẹ thoát cảnh địa ngục và chứng quả Phật
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời