Công đức trì tụng Chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm

CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH TRONG NGÀY VÍA QUAN ÂM
——
🌺Theo lịch Kim Cương thừa, hôm nay (19/2) là ngày vía của Đức Quan Âm. Thực hành pháp tu của Đức Phật Quan Âm và trì tụng chân ngôn của Ngài trong ngày cát tường này sẽ mang lại vô lượng công đức không thể nghĩ bàn. Đức Phật dùng thần lực có thể đếm hết được số giọt nước mưa trong mười hai năm, nhưng công đức lợi ích của người trì niệm câu chân ngôn Lục Tự thì Đức Phật không thể đếm hết được. Đối với bệnh khổ, hình phạt, những sợ hãi hay cái chết bất đắc kỳ tử, nếu chí tâm trì niệm Lục Tự chân ngôn đều được tiêu trừ, thọ mạng tăng trưởng, phúc đức gia tăng, của cải sung mãn, khiến lúc lâm chung không đoạ ác đạo, được sinh cõi nhân thiên, được gặp Phật Pháp.

http://daibaothapmandalataythien.org/y-nghia-chan-ngon-luc-tu-dai-minh-va-cong-duc-tri-tung

Công đức trì tụng Chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm

Công đức trì tụng Chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

One thought on “Công đức trì tụng Chân ngôn Lục Tự Đại Minh trong ngày vía Quan Âm

Trả lời