BẠN CÓ BIẾT MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT?…

🔮BẠN CÓ BIẾT MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT?
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
☀️Mục đích chính của Đạo Phật là để giúp mỗi người có thể trưởng dưỡng, khai mở được tất cả phẩm chất tốt đẹp như lòng từ bi, bác ái, tình yêu thương, trí tuệ giác ngộ ngay trong tâm mình. Chỉ khi chúng ta trưởng dưỡng được những phẩm hạnh này thì thế giới mới có thể an bình, hạnh phúc.

☀️Nếu thân tâm lúc này còn đầy nghiệp chướng nhiễm ô, tham, sân, si thì bất kể chúng ta cầu nguyện thế nào, thực hành ra sao vẫn không chuyển hóa nghiệp được. Chính vì vậy, Đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng vô số cách thức, phương pháp để phù hợp với các căn cơ khác nhau, cùng với mục đích đạt được giải thoát giác ngộ. Tuỳ nhiên, tinh yếu của Phật giáo, toàn bộ con đường thực hành của Tam thừa Phật giáo chỉ nằm gọn trong ba câu:

‼️”Đừng làm các việc ác,
Hãy làm các việc lành,
Rèn luyện tâm ý mình.”

http://daibaothapmandalataythien.org/ba-dieu-tinh-tuy-trong-dao-phat


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời