CÚNG DƯỜNG – CỘI NGUỒN GIÚP NHANH CHÓNG TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC…

??CÚNG DƯỜNG – CỘI NGUỒN GIÚP NHANH CHÓNG TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC??

?Có vô số cách thức cúng dường:

?Thành kính cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát vì chư Phật Bồ Tát đã thành tựu những phẩm chất giác ngộ siêu việt và công hạnh lợi tha vĩ đại.
?Thành kính tri ân và hiếu thảo với cha mẹ bậc sinh thành vì đã luôn từ bi chăm sóc dưỡng dục ta nên người.
?Cúng dường bố thí cho những chúng sinh khổ đau nghèo khó rất cần nơi giúp đỡ nương tựa bởi đối với ta dù chỉ là một chút nhưng đối với họ ý nghĩa rất nhiều.

?Hết thảy hạnh cúng dường này đều là cội nguồn giúp nhanh chóng tích lũy vô lượng công đức, chẳng khác nào vun bổi chăm bón cho cánh đồng phúc điền màu mỡ tốt tươi.

?Bạn đừng nên so đo toan tính xem nên chọn cách cúng dường nào ưu việt nhất mà hãy hiểu rằng làm lợi ích cho chúng sinh với tâm vô ngã vị tha là cách tốt nhất, thù thắng nhất để cúng dường lên chư Phật, bởi chư Phật thương chúng sinh chẳng khác nào mẹ hiền thương con đỏ. Nếu bạn làm lợi ích cho bất cứ chúng sinh nào, người mẹ từ bi chắc chắn sẽ hoan hỷ mỉm cười ☀️☀️☀️

https://shophoavouu.com/y-nghia-cung-duong-theo-truyen-thong-kim-cuong-thua

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “CÚNG DƯỜNG – CỘI NGUỒN GIÚP NHANH CHÓNG TÍCH LUỸ CÔNG ĐỨC…

Trả lời