CỨU ĐẢO HUYỀN THẤT TỔ NHỜ CÔNG ĐỨC CÚNG DÀNG TỰ TỨ ️️️…

CỨU ĐẢO HUYỀN THẤT TỔ NHỜ CÔNG ĐỨC CÚNG DÀNG TỰ TỨ ☀️☀️☀️

?Trong buổi lễ Tự tứ, từng vị Tỳ kheo tự trải lòng mình ra thành khẩn nói lên những lỗi lầm của mình sau đó khẩn thiết thỉnh cầu chư Tôn đức và toàn thể đại chúng hoan hỷ chỉ bảo thêm những sơ sót, sai lầm đã phạm, để sửa chữa và thành tâm sám hối. Chính nhờ tam nghiệp (thân, khẩu, ý) thanh tịnh qua mùa an cư và qua nghi thức Tự tứ nên công hạnh, giới đức chư Tăng được tăng trưởng. Đó là năng lực thù thắng để chư Tăng có thể làm được trọng trách cứu đảo huyền, chú nguyện cứu vớt chúng sinh thoát khỏi cảnh tội đồ.

?Từ thời Đức Phật tại thế, mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khoẻ mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sinh. Nên Đức Phật dạy Tăng ni mùa hạ phải nhóm họp một chỗ tịnh tu, y chỉ những bậc tiên giác thượng tọa. Sau ba tháng chuyên tu giới định tuệ, thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tiến đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ năm hạ phải y chỉ. Ai chưa đủ 12 hạ không được phép làm thầy. Trong khoá an cư, ai không được sự chấp thuận của đại chúng mà bước chân ra ngoài đại giới gọi là phá hạ, nghĩa là mất tuổi. Nên ngày rằm tháng Bảy, lễ tán hạ là ngày Tăng nhận tuổi, là ngày khánh Tuế của thiền môn.

?Ngày này cũng gọi là ngày Tăng tự tứ vì sau ba tháng an cư, mỗi vị tự kiểm điểm mình để sửa lỗi. Có một ngày sám hối chưa đủ, còn phải đặc biệt thêm một ngày, thỉnh cả đại chúng, ai có thấy nghe nghi điều gì, cũng xin chỉ dạy, để như pháp sám hối. Như vậy, toàn thể đại chúng hẳn phải thanh tịnh. Đã thanh tịnh hẳn được giải thoát. Được giải thoát là đáp đúng với bổn hoài độ sinh của chư Phật. Nên ngày ấy còn có tên là ngày chư Phật hoan hỷ…

?https://shophoavouu.com/cung-dang-tu-tu-thanh-luong-cong-duc-vo-luong-bao-cha-me


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “CỨU ĐẢO HUYỀN THẤT TỔ NHỜ CÔNG ĐỨC CÚNG DÀNG TỰ TỨ ️️️…

Trả lời