Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

?HƯỚNG DẪN TRÌ TRÀNG CHUYÊN TU PHẬT TRƯỜNG THỌ – BÁO HIẾU CHA MẸ MÙA VU LAN ?
—————–
?Với mỗi tràng 108 hạt tương ứng 108 biến Chân ngôn, Quý Phật tử cần phát nguyện trì ít nhất 250 tràng: đánh dấu chấm tròn • vào các ô ⃝ trên Họa hình Bảo bình Trường Thọ khi kết thúc 10 tràng.

?Cách thức: Đánh dấu từng ô ⃝ với thứ tự từ Trái sang Phải theo từng hàng. Trước tiên đánh dấu hết phần chân đế Bảo bình sau đó đi theo thứ tự từ thấp lên cao. Sau khi đánh dấu xong tất cả 25 ô (tương ứng với 250 tràng), quý Phật tử trì thêm 50 tràng Chân ngôn để đón nhận gia trì viên mãn tâm nguyện.
Trong thời gian từ khi Khai đàn đến lúc Tạ đàn, Quý Phật tử cần phát nguyện trì liên tục tối thiểu 01 Bảo bình Trường Thọ hoặc nếu được hãy trì đủ 4 Bảo Bình (tương đương 1 Tạng chân ngôn hay 1200 tràng trì tụng để viên mãn tâm nguyện).

?Định kỳ mỗi tuần hoặc khi trì xong một Bảo Bình, Quý Phật tử vui lòng cập nhật số tràng trì tụng tại trang web: www.shophoavouu.com

?Những ngày trì Chân ngôn, Quý Phật tử cần ăn chay, trì giữ Ngũ Giới (không sát sinh, uống rượu, tà dâm, nói dối, trộm cắp), giữ gìn Thân Khẩu Ý thanh tịnh. Trưởng dưỡng tâm chí thành hướng đến Đức Pháp Vương, bậc Căn bản Kim cương Thượng sư bất khả phân với Đức Phật Trường Thọ, đồng thời trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tâm từ bi bình đẳng hướng đến mọi chúng sinh.

https://shophoavouu.com/vulan2017

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Trang web chính thức của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Địa chỉ: Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/