Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ…

?Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ
Tuy thấy vạn pháp vô lai khứ
Duy chỉ một lòng lợi chúng sinh
Trước Đức Bản tôn Quán Thế Âm
Con đem ba nghiệp cung kính lễ

Bậc chính đẳng giác, nguồn an lạc
Từ tu chính pháp mà hiện thân
Tu pháp luôn nương nhờ trí tuệ
Con xin tuyên thuyết Hạnh Bồ đề.?

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

15 thoughts on “Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ…

Trả lời