Dù chỉ tích lũy được một chút công đức, chúng ta vẫn cần hồi hướng công đức ấy t…

Dù chỉ tích lũy được một chút công đức, chúng ta vẫn cần hồi hướng công đức ấy tới hết thảy chúng sinh mẹ vô biên như hư không.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời