ĐỨC GYALWANG DRUKPA CHỦ TRÌ ĐẠI LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM LỚN NHẤT TẠI ĐẠI BẢO THÁP TÂY …


ĐỨC GYALWANG DRUKPA CHỦ TRÌ ĐẠI LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM LỚN NHẤT TẠI ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN
—————
🌟Nội dung chương trình đại lễ

💠Thứ Sáu, 16/3/2018 (DL): Khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
– Chiêm bái bảo báu Thongdrol Phật Quan Âm
– Khai mở Đại Mandala ngọc đá quý Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh Tám Hóa Thân Phật Liên Hoa Sinh.
– Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân Bi Trí Dũng
– Các thiện hạnh từ thiện

💠Thứ Bảy, 17/3/2018 (DL)
– Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
– Quán đỉnh cộng đồng Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên và Liên Hoa Bộ
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp
– Đêm nhạc “Tây Thiên Ca” cúng dàng Phật Quan Âm

💠Chủ Nhật, 18/3/2018 (DL): Tạ đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm
– Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
– Quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ
– Đại lễ ‎Cầu siêu Jangwa siêu độ chư Hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai, cửu huyền thất tổ
– Vũ điệu triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích
– Cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, tịnh hóa nghiệp chướng
———————–
📆 #Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm: Từ ngày 16/03 đến 18/03/2018 (Dương lịch)
📍 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc
💎Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri[fb_vid id=”1828475767185110″] Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời