ĐỨC PHẬT LÀ AI?…

?ĐỨC PHẬT LÀ AI??

?Một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật:
– Ngài có phải là Thượng Đế?
-Không, thưa ông – Đức Phật trả lời.
– Vậy Ngài là một vị thánh?
– Cũng không phải, thưa ông – Đức Phật trả lời.
– Vậy Ngài là một ảo thuật gia?
– Cũng không phải, thưa ông – Đức Phật trả lời.
-Vậy Ngài là ai?
– Ta là sự #Tỉnh_thức.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_ThiênMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “ĐỨC PHẬT LÀ AI?…

Trả lời