Hai phần thực hành không thể thiếu đối với mọi pháp tu

🌿CÁC PHẦN THỰC HÀNH KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI MỌI PHÁP TU🌿
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

⚡️Cho dù bạn có thực hành bất cứ pháp tu gì, ngắn hay dài, đầy đủ hay giản lược, đều có ba điểm vô cùng quan trọng.

✅Thứ nhất, bạn cần phải khởi đầu bằng Quy y và phát Bồ đề tâm. Quy y chính là cánh cửa dẫn vào Phật giáo. Còn nếu không có Bồ đề tâm thì chính bạn cũng chẳng biết sự tu tập của mình sẽ dẫn đến đâu. Chính vì vậy mà Quy Y và phát Bồ đề tâm bao giờ cũng phải đi hàng đầu.
✅Tiếp theo là đến pháp thực hành chính: quán tưởng hoặc bất cứ pháp thực hành nào, các bạn cần thực hành đúng đắn trong phần thứ hai.
✅Phần thứ ba là hồi hướng, hãy hồi hướng thanh tịnh mọi công đức tới mọi chúng hữu tình.

⚡️Bạn có thể áp dụng các phần thực hành này cho bất kỳ pháp tu nào. Chẳng hạn nếu bạn muốn thực hành pháp tu Liên Hoa Sinh, bạn cũng cần phải Quy y và phát Bồ đề tâm, rồi tiếp đến quán tưởng Kim Cương Thượng sư, rồi trì tụng, cúng dàng, rồi quán Bản tôn hòa tan vào mình, sau đó thì hồi hướng. Cũng tương tự như vậy đối với các pháp tu Zambala, Tara, pháp nào cũng vậy. Nếu các bạn thực hành những pháp tu hay nghi quỹ phức tạp thì thứ lớp có thể khác đi, nhưng các pháp tu trì giản lược để tiện cho việc thực hành thì đều như vậy cả.

http://daibaothapmandalataythien.org/hai-phan-thuc-hanh-khong-thieu-doi-voi-moi-phap-tu

Hai phần thực hành không thể thiếu đối với mọi pháp tu

Hai phần thực hành không thể thiếu đối với mọi pháp tu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời