Yoga mộng – Thực hành đưa giấc ngủ vào con đường giải thoát

✨YOGA MỘNG – THỰC HÀNH ĐƯA GIẤC NGỦ VÀO CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT✨
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌙Tất cả chúng ta đều nằm mộng dù chúng ta có nhớ hay không. Chúng ta mộng như những đứa trẻ và tiếp tục mộng cho đến khi chúng ta chết. Mỗi đêm chúng ta đi vào một thế giới không được biết trước. Chúng ta gặp những người đã biết hoặc không biết, đang sống hay đã chết. Chúng ta gặp những chúng sinh là loài người và phi nhân, có những trải nghiệm cười – khóc, vui mừng – kinh hãi… Tuy nhiên chúng ta thường ít chú ý đến những trải nghiệm này. Nhiều người Tây phương tiếp cận với những giáo lý về giấc mộng căn cứ trên các học thuyết tâm lý. Kết quả là họ thường tập trung vào nội dung và ý nghĩa của giấc mộng. Hiếm khi bản chất của giấc mộng được khảo cứu tìm tòi.

🌙Bước khởi đầu trong thực hành Yoga mộng rất đơn giản: bạn phải nhận biết được tiềm năng vĩ đại của giấc mộng trong hành trình tâm linh. Thông thường, giấc mộng được cho là “không thực”, đối nghịch với đời sống lúc thức là “thực”. Tuy nhiên, thực chứng được giấc mộng giúp bạn nhận ra rằng mọi chuyện diễn ra hàng ngày trong lúc thức cũng chỉ là một giấc mơ. Đối với cái chết cũng vậy, nó cũng chỉ như một giấc mơ. Như vậy, cái chết, giấc mơ và đời sống lúc thức đều có thể được hiểu là con đường thực hành.

http://daibaothapmandalataythien.org/yoga-mong-thuc-hanh-dua-giac-ngu-vao-con-duong-giai-thoat-0

Yoga mộng – Thực hành đưa giấc ngủ vào con đường giải thoát

Yoga mộng – Thực hành đưa giấc ngủ vào con đường giải thoát
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời