HOA SEN – MỘT TRONG NHỮNG BIỂU TƯỢNG CÁT TƯỜNG NHẤT CỦA ĐẠO PHẬT…

?HOA SEN – MỘT TRONG NHỮNG BIỂU TƯỢNG CÁT TƯỜNG NHẤT CỦA ĐẠO PHẬT?

?Hoa sen là một trong số các biểu tượng cổ điển và phổ biến nhất của văn hóa Phật giáo. Nguồn gốc của tám tướng cát tường trong đó có Hoa sen được tìm thấy trong những kinh điển cổ xưa của Ấn Độ và được cho là có mối liên hệ với Thân – Khẩu – Ý giác ngộ của Đức Phật. Ý nghĩa của Hoa sen có thể được mô tả toát yếu như sau:

?Hoa sen tượng trưng cho lưỡi (kim khẩu) của đức Phật. Hoa sen tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, chân thật của chúng sinh, nêu biểu cho sự tu tập của hành giả đã vượt khỏi luân hồi trở về với tự tính Phật thanh tịnh. Hoa sen là một trong những biểu tượng cát tường nhất của đạo Phật, có khả năng ban sự gia trì giải thoát đau khổ và đem đến thành tựu, may mắn.

https://shophoavouu.com/y-nghia-tam-tuong-cat-tuong-thu-thang


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

9 thoughts on “HOA SEN – MỘT TRONG NHỮNG BIỂU TƯỢNG CÁT TƯỜNG NHẤT CỦA ĐẠO PHẬT…

Trả lời