NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 8 ĐẾN 12 – CHƯ TÔN HERUKA PHẪN NỘ T…

?NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 8 ĐẾN 12 – CHƯ TÔN HERUKA PHẪN NỘ THỊ HIỆN?

⭐️Ngày thứ 8⭐️

?Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không sao nhãng. Giai đoạn trung gian an bình đã ló rạng nhưng anh không chứng ngộ được ánh sáng đó, giờ đây anh vẫn phải lang thang ở chốn này. Bây giờ là ngày thứ tám, chư tôn Heruka Phẫn nộ sẽ thị hiện. Hãy đừng vọng động, hãy nhận ra chư tôn. Này bậc tôn kính, Đức Phật Heruka thù thắng vĩ đại có sắc nâu sẫm cùng với ba mặt sáu tay bốn chân vươn ra, mặt trước của Ngài sắc nâu, bên phải sắc trắng, bên trái sắc đỏ, toàn thân tỏa sáng chói lòa những tia sáng. Mắt Ngài sáng rõ trông đáng sợ, lông mày lóe sáng như chớp, những răng cửa tỏa sáng giống như kim loại đồng thanh. Ngài cười vang dội “A la la và A ha ha” tạo ra những âm thanh phì phì như là “shu-uu…”, mái tóc màu cam tỏa sáng phía trên, trang miện bằng mũ sọ người và đĩa mặt trăng mặt trời. Thân Ngài trang hoàng những con rắn đen và chuỗi tràng đầu người mới chặt. Tay phải thứ nhất của Ngài trì giữ một bánh xe, tay phải ở giữa có một cái rìu, tay phải thứ ba có một thanh gươm. Tay trái thứ nhất trì giữ một cái chuông, tay trái ở giữa trì giữ một lưỡi cầy, tay trái thứ ba có một chén sọ.

?Bậc Minh phi Trí tuệ là Krodhisvari hợp nhất bất nhị với Ngài, tay phải của Minh phi ôm lấy cổ Ngài, tay trái Minh phi cúng dàng Ngài những ngụm máu từ chén sọ của Minh phi. Minh phi đá lưỡi đáng sợ và hống như sấm, và cả hai đều chói lòa những ngọn lửa trí tuệ bắn ra từ những mái tóc kim cương của hai vị. Hai Ngài đứng trong tư thế chiến binh trên một tòa có các Mệnh lệnh điểu nâng đỡ. Vì thế các Ngài thị hiện rõ ràng trước não của anh. Đừng sợ hãi, đừng sân giận, hãy chứng ngộ sự bất nhị của hai Ngài. Ngài chính là Bản tôn Nguyên mẫu của anh nên đừng sợ hãi. Trong thực tế, ngài chính là Phật Đại Nhật cùng bậc Minh phi Trí tuệ. Hãy đừng sợ hãi, khoảng khắc anh chứng ngộ điều này, anh sẽ được giải thoát!

⭐️Ngày thứ 9⭐️

?Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe không xao động. Ngày thứ chín, hiện tướng Heruka Kim Cương của bộ Kim Cương sẽ xuất hiện trước anh, xuất hiện từ bên trong tâm anh. Ngài có pháp tướng sắc xanh dương đậm với ba mặt sáu tay và bốn chân duỗi ra, mặt phía trước của Ngài có sắc xanh dương đậm, mặt bên phải sắc trắng, mặt bên trái sắc đỏ. Tay phải thứ nhất của Ngài trì giữ một chày kim cương, tay phải ở giữa có một chén sọ, tay phải thứ ba có một cái rìu. Tay trái thứ nhất trì giữ một cái chuông, tay trái ở giữa có một chén sọ, tay trái thứ ba có một lưỡi cày…

https://shophoavouu.com/ngay-thu-8


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

3 thoughts on “NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 8 ĐẾN 12 – CHƯ TÔN HERUKA PHẪN NỘ T…

Trả lời