(Infographic) CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2018…

(Infographic) CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2018

Quý vị và các bạn hãy lưu lại lịch trình Pháp hội để tiện tra cứu và tham dự.

#Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm
📆 Từ 16/03 đến 18/03/2018 (Dương lịch)
📍 Tại #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
💎 Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời