Khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên 2018

📌Thứ 6 ngày 16/3/2018 tại 📍Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (tỉnh Vĩnh Phúc), Đại lễ Khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ tâm linh vô cùng đặc biệt như sau:

🔸Khai mở và Chiêm bái tranh thêu Phật Quan Âm lớn nhất Việt Nam.
🔸Khai mở và Chiêm bái Đại Mandala đá quý Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.
🔸Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh Tám Hóa Thân Liên Hoa Sinh.
🔸Quán đỉnh Tam bộ Hộ thân Bi Trí Dũng: Đại Bi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn – Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù – Đại Uy Dũng Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.
🔸Quán đỉnh Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.
🔸Các thiện hạnh từ thiện.

http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri

1,622 people interested
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời