KHẨU NGHIỆP…

KHẨU NGHIỆP

Muốn nói điều chi hãy đắn đo
Nghĩ suy hậu xét, ý thăm dò
Đừng nên ác khẩu gây tổn hại
Khiến kẻ quanh mình phải buồn lo

Phàm người luôn chấp bởi cái tôi
Biện luận hơn thua đủ với đời
Nếu ai chạm đến lòng tự ái
Xảo biện đến cùng, diệt tận nơi

Nói nhiều rồi sẽ vướng thị phi
Khiến lòng sầu não, tổn Từ Bi
Lời ác thốt ra thành khẩu nghiệp
Sẽ dẫn ta về cõi Âm Ty

Ai cũng mong mình được bình yên
Cớ sao buôn bán chuyện ưu phiền
Nói lời đâm thọc gây chia cách
Để nghĩa cùng tình hóa đảo điên

Thôi buông xả bớt, đổi bình an
Đôi chối thị phi chớ nên màng
Bởi mọi hành vi đều tạo nghiệp
Quả báo theo về, khổ ta mang

Người ơi sống trọn lẽ yêu thương
Đạo lý xưa nay, chỉ một đường
Là niềm hạnh phúc muôn người ước
Dịu ngọt là lời thương mến thương !
??
Đỗ Đình Thắng
Đ.N 8.11.16


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “KHẨU NGHIỆP…

  1. Tạ Ngọc Cường says:

    Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật tôn Pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo cầu xin tam nghiệp thanh tịnh độ mệnh chúng sanh. Cầu cho quốc thế gian an.
    Nam mô A di đà phật
    Nam mô A di đà phật
    Nam mô A di đà phật.

Trả lời