LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN NGHIỆP LỰC THÀNH NGUYỆN LỰC?…

?LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN NGHIỆP LỰC THÀNH NGUYỆN LỰC??
————–
?Chuyển nghiệp báo nhất định phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác. Nếu người khác có thể thay chúng ta chuyển nghiệp báo thì cha có thể chuyển nghiệp báo thay cho con. Hay nói cách khác, Phật Bồ Tát có năng lực chuyển nghiệp báo của chúng ta, chúng ta cần gì phải tu hành? Cho nên nhất định phải hiểu lý, nghiệp báo là do chính mình tạo, thì chính mình phải quay đầu tiêu trừ nghiệp chướng.

?Xem trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan gặp phải nạn Ma Đăng Già. Đó là một ví dụ rất rõ ràng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật không thể giúp được. Gặp được bậc Thầy, gặp Phật, Bồ Tát, các Ngài dạy chúng ta phương pháp, giúp đỡ chúng ta hiểu lý luận, sau đó chính mình chăm chỉ nỗ lực tu hành, sửa chữa hành vi sai lầm, nghiệp chướng của chúng ta liền được tiêu trừ, vận mạng liền được thay đổi. Nếu đem nghiệp báo của thân chuyển biến thành nguyện lực của thân thì chúng ta được tự tại, được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ…

http://daibaothapmandalataythien.org/bien-nghiep-luc-thanh-nguyen-luc


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on “LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN NGHIỆP LỰC THÀNH NGUYỆN LỰC?…

Trả lời