Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực?

⭐️LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA BẢN CHẤT GIẢ TẠO CỦA XÚC TÌNH TIÊU CỰC?⭐️

?Năm Đức Phật Ngũ Trí đại diện cho năm kiểu tính cách cơ bản của con người và chỉ ra năm hình thức hoàn hảo tuyệt đối của năm loại tính cách này. Điều quan trọng nhất là mỗi đức Phật biểu trưng cho những khía cạnh tiêu cực cũng như khía cạnh được chuyển hóa hoàn toàn của mỗi tính xấu thành trí tuệ vinh quang. Đây là sự chứng minh toàn diện về sự vi diệu của Kim Cương thừa trong hệ thống Phật giáo. Theo đó, những điểm yếu, những khía cạnh tiêu cực không bị phủ nhận hay bị che giấu, thay vì thế chúng được chuyển hóa và giải quyết rốt ráo cho tới khi bản chất giả tạo của chúng được quán chiếu và hiển lộ trí tuệ bản lai của chúng sinh.

?Ngũ uẩn gồm sắc, thụ, tưởng, hành, thức cùng với năm loại độc tham, sân, si, ngã mạn, thù ghét sẽ được quán tưởng thành năm vị Phật lần lượt tương ứng với năm loại trí tuệ: Akshobya Bất Động Phật với trí tuệ Đại viên cảnh trí, Phật Bảo Sinh với Bình đẳng tính trí, Đức Amitabha A Di Đà Phật với Diệu quan sát trí, Đức Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu Phật với Thành sở tác trí và Phật Đại Nhật với Trí tuệ toàn hảo hay Pháp giới Thể tính trí. Những thứ thông thường nhất, những xúc tình và suy nghĩ tiêu cực nhất được quán tưởng thành những vị Phật cụ thể, năng lượng trí tuệ, màu sắc, những đồ vật châu báu và những biểu tượng nhằm mô phỏng nhận thức thực sự của một vị Phật. Ngài đã thực chứng được vạn pháp là sự hiển bày và là sự sắp đặt của năng lượng trí tuệ tràn đầy hỷ lạc…

http://daibaothapmandalataythien.org/lam-nao-de-nhan-ra-ban-chat-gia-tao-cua-xuc-tinh-tieu-cuc

Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực?

Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

3 thoughts on “Làm thế nào để nhận ra bản chất giả tạo của xúc tình tiêu cực?

Trả lời