LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BẢO THÁP…

🌈LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BẢO THÁP🌈
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌿Theo lịch sử Phật giáo, Bảo tháp xuất hiện từ thời Phật còn tại thế. Thời đó Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử trí tuệ của Đức Phật đã thị hiện viên tịch trước Phật. Sau lễ trà tỳ, nhục thân của Ngài Xá Lợi Phất để lại xá lợi. Xá lợi được cất giữ trong Tăng xá để mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Tuy nhiên, có hôm Tăng xá bận công việc đi ra ngoài, phải đóng cửa khiến dân chúng buồn khổ và phiền não.

🌿Vì nhân duyên đó Phật dạy phải xây dựng Bảo tháp để chứa đựng xá lợi. Bảo tháp không chỉ chứa đựng xá lợi, pháp khí, tượng Phật mà còn là một Mạn Đà La hoàn hảo, nơi vân tập của hải hội chư Phật Bản tôn, Không Hành Mẫu, Hộ pháp, và cũng là biểu tượng trí tuệ của Phật.

http://daibaothapmandalataythien.org/kien-lap-bao-thap-tam-linh-bang-phap-tri-thap
———————————————
#Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm: Từ ngày 16/03 đến 18/03/2018
📍 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc

📅 Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời