LỊCH TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM TẠI MIỀN NAM…

🙏 LỊCH TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM TẠI MIỀN NAM
——————-
📅 Ngày 25/03 – 26/03 tại Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, T.p Hồ Chí Minh

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành những nghi lễ linh thiêng gia trì thù thắng

✅ Chủ Nhật, 25/03/2018 (DL)
– Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ
– Đại lễ cầu an Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

✅ Thứ Hai, 26/03/2018 (DL)
– Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chuyển di Tâm thức, cửu huyền thất tổ, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai.
– Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

#Hãy_comment tên bạn bè và người thân sẽ cùng bạn tham gia pháp hội thù thắng này!


🙏 LỊCH TRÌNH PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM TẠI MIỀN NAM
——————-
📅 Ngày 25/03 – 26/03 tại Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, T.p Hồ Chí Minh

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành những nghi lễ linh thiêng gia trì thù thắng

✅ Chủ Nhật, 25/03/2018 (DL)
– Pháp hội cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ
– Đại lễ cầu an Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Bồ tát Quán Thế Âm, Phật Vô Lượng Thọ
– Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

✅ Thứ Hai, 26/03/2018 (DL)
– Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chuyển di Tâm thức, cửu huyền thất tổ, giải thoát siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai.
– Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

#Hãy_comment tên bạn bè và người thân sẽ cùng bạn tham gia pháp hội thù thắng này!
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời