Nam Mô SaLa Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – ( Thành T…

Nam Mô SaLa Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – ( Thành Tâm Tưởng niệm Ngày Thế Tôn Đại Bát Niết Bàn Rằm tháng 2 @ Kushinaga – India )
__(())__

ĐẠO TRÒN DUYÊN MÃN

Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn
Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên
Thâm sâu diệu pháp giáo truyền
Chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên

Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý
Khéo thực hành y chỉ pháp môn
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn
Khéo dùng biện giải dị đồng đả thông

Đã đến thời Thế Tôn xả thọ
Đại sự này công bố chúng Tăng
Tháng Hai trăng sáng ngày rằm
Như Lai diệt độ tại thành Ma La

Bữa cơm cuối Chun Đa dâng cúng
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi
Bước chân in dấu Đại Bi
Nghĩ cho hậu tấn sá gì đường xa

Câu Thi Na phồn hoa muôn sắc
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương
Tín nhân hiến cúng y vàng
A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên

Màu da Phật khiến y chợt tối
Ánh linh quang sáng chói lạ thường
Thế Tôn bi mẫn nói rằng
Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi

Một vào lúc Như Lai đại ngộ
Hai là khi diệt độ mãn phần
Đêm nay thời khắc đã gần
Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh

Namo Buddhaya

__((()))__


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Nam Mô SaLa Song Thọ Thị Hiện Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – ( Thành T…

Trả lời