NỀN TẢNG CỦA LUÂN HỒI…

NỀN TẢNG CỦA LUÂN HỒI
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Nền tảng duy nhất của cõi luân hồi là bản ngã, song chính bản ngã lại không có nền tảng, mà chỉ là những vọng tưởng chấp trước nhận lầm về cái Tôi.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời