Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện

NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 2 – ĐỨC PHẬT A SÚC BỆ XUẤT HIỆN???

☀️Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe đừng sao nhãng! Vào ngày thứ hai, ánh sáng trắng là sự thanh tịnh của Thủy đại xuất hiện trước anh. Vào thời điểm này, tại cõi Tịnh độ phương Đông màu xanh dương Abhirati Đại Hoan Hỷ, Đức Phật A Súc Bệ – Kim Cương Tát Đỏa màu Xanh dương thị hiện trước anh. Ngài ngự trên bảo tòa Kim cương được nâng đỡ bởi tám Tượng Vương, tay Ngài trì giữ Chày Kim Cương năm chẽ. Ngài ngồi trong tư thế hợp nhất bất nhị với Phật Mẫu Buddha Locana – Phật Nhãn Phật Mẫu. Thị giả của Ngài gồm hai đại Bồ tát nam Maitreya – Di Lặc Bồ tát và Shitigabha – Địa Tạng Bồ tát, hai Bồ tát nữ là Lasya – Trì Gương Bồ tát và Puspa – Trì Hoa Bồ tát, cùng sáu Bản tôn Nguyên mẫu.

☀️Ánh sáng trắng, Đại viên cảnh trí là sự thanh tịnh của Sắc uẩn, sáng rõ, chói lòa, tỏa rạng từ tim của Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa và bậc Minh phi Trí tuệ xuất hiện trước mặt anh, chói sáng rực rỡ khiến mắt anh có cảm giác không thể chịu được. Đồng thời với ánh sáng này là sự xuất hiện của thứ ánh sáng lờ mờ màu khói xám của các cõi Địa ngục. Lúc này, do ảnh hưởng của sân giận, anh thấy sợ hãi ánh sáng trắng chói lòa và trốn chạy khỏi nó, và ngược lại dường như bị thu hút và cảm thấy dễ chịu với ánh sáng màu khói xám của cõi Địa ngục. Giờ đây, hãy tỉnh thức và phải nhận ra rằng ánh sáng rõ ràng, chói lòa màu Trắng là ánh sáng của trí tuệ Đại viên cảnh trí. Hãy nương tựa vào ánh sáng này bằng tín tâm chí thành và sự tôn kính! Hãy cầu nguyện, trưởng dưỡng tình yêu thương trong anh và nghĩ rằng:

https://shophoavouu.com/ngay-thu-2

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện

Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

15 thoughts on “Nghi thức khai thị người lâm chung: Ngày thứ 2 – Đức Phật A Súc Bệ xuất hiện

Trả lời