Nghi thức Khai thị người lâm chung: Ngày thứ 3 – Đức Phật Bảo Sinh xuất hiện

✨?NGHI THỨC KHAI THỊ NGƯỜI LÂM CHUNG: NGÀY THỨ 3 – ĐỨC PHẬT BẢO SINH XUẤT HIỆN?✨

?Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe đừng sao nhãng. Vào ngày thứ ba, ánh sáng màu vàng là sự thanh tịnh của Địa đại ló rạng. Tại thời điểm này, từ cõi Tịnh độ Shrimat – Vinh Diệu Tịnh độ màu vàng ở phương Nam, Đức Bảo Sinh Phật thân sắc vàng ngự trên lưng một con tuấn mã, tay Ngài trì giữ Bảo Châu Như Ý, Ngài thị hiện trong tư thế hợp nhất với Minh phi Trí tuệ Mamaki – Mã Mã cơ và theo cùng là các thị giả hai Bồ tát nam Akasagabha – Hư Không Tạng Bồ tát và Samantabhadra – Phổ Hiền Bồ tát, cùng hai Bồ tát nữ Mala – Niệm Châu Bồ tát và Dupa – Trì Hương Bồ tát. Nhóm sáu vị Phật Bản tôn xuất hiện trong những tia sáng cầu vồng.

?Từ luân xa tim của Đức Phật Bảo Sinh và Phật Mẫu hợp nhất bất nhị, ánh sáng màu vàng rực rỡ cùng vô số khối cầu to nhỏ lấp lánh tỏa rạng đi vào luân xa tim làm chói lòa mắt anh. Đây chính là sự thanh tịnh của Thọ uẩn. Tại thời điểm đó, ánh sáng màu xanh dương của cõi Người cũng xuất hiện và xuyên vào tim anh song song với ánh sáng trí tuệ màu vàng. Lúc này, do tác động của ngã mạn, anh thấy sợ hãi trước ánh vàng chói lòa đó. Anh tìm cách chạy trốn khỏi ánh sáng này, đồng thời cảm thấy ưa thích ánh sáng xanh dương của cõi Người và tiến về phía đó.

?Hãy đừng sợ hãi…

https://shophoavouu.com/ngay-thu-3

Nghi thức Khai thị người lâm chung: Ngày thứ 3 – Đức Phật Bảo Sinh xuất hiện

Nghi thức Khai thị người lâm chung: Ngày thứ 3 – Đức Phật Bảo Sinh xuất hiện
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

19 thoughts on “Nghi thức Khai thị người lâm chung: Ngày thứ 3 – Đức Phật Bảo Sinh xuất hiện

Trả lời