“Ngục tù sinh tử tự mình trói buộc,…

“?Ngục tù sinh tử tự mình trói buộc,
Dù Thượng đế, những người trong Tam giới,
Không ai đủ năng lực cứu ta
Duy Tam Bảo – thuyền Từ chân cứu độ,
Quy y nương tựa Bồ tát tìm về.?”

~ Trích 37 phẩm Bồ tát hạnh ~
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_ThiênMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời