PHÁP TU “GURU YOGA” TRONG KIM CƯƠNG THỪA LÀ GÌ?…

💎PHÁP TU “GURU YOGA” TRONG KIM CƯƠNG THỪA LÀ GÌ?💎
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

📿Đối với thực hành Kim Cương thừa, tất cả mức độ tu tập từ mới nhập môn đến cao cấp như Đại Thủ Ấn (Mahamudra), Đại Toàn Thiện (Dzogchen) đều đặt Thượng sư làm trung tâm của pháp thực hành. Thượng sư theo tiếng Phạn gọi là “Guru”, có nghĩa là hợp nhất của tất cả sự thành tựu, là Bậc thầy linh thiêng tôn quý, hiện thân của mọi phẩm hạnh giác ngộ.

📿Nói về Guru Yoga, chúng ta cần hiểu đây là pháp tu thực hành để hợp nhất tâm mình với tâm giác ngộ của bậc thầy. Chúng ta cần hiểu giáo lý căn bản của Kim Cương Thừa chính là pháp thực hành Guru yoga. Bởi vì như tôi đã nói, “Guru”, có nghĩa là bậc Kim Cương Thượng sư, là người đã đạt đến giác ngộ, là người đã chứng ngộ tự tính tâm, là người chỉ ra và khai mở cho chúng ta thấy được bản lai diện mục, tự tính tâm ở nơi mình, giúp cho chúng ta nhận ra được Tam thân Phật của nơi mình. Còn “yoga” hàm nghĩa sự thực hành, sự hợp nhất. Bởi vậy, pháp tu này chính là thực hành hợp nhất tâm của mình với tâm giác ngộ của bậc thầy, để đưa hành giả trở về với Tam thân Phật của bậc thầy.

~ Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 – Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời