QUÁN ĐỈNH LÀ GÌ VÀ CÁC NGHI THỨC TRAO TRUYỀN QUÁN ĐỈNH TRONG KIM CƯƠNG THỪA…

?QUÁN ĐỈNH LÀ GÌ VÀ CÁC NGHI THỨC TRAO TRUYỀN QUÁN ĐỈNH TRONG KIM CƯƠNG THỪA?

?Nghi thức truyền Quán đỉnh có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hay phức tạp. Nó thường bao gồm:
⭐️(1) wang tức là phần quán đỉnh thánh hóa người đệ tử thành vị Bản tôn thiền định,
⭐️(2) lung tức là phần khẩu truyền tụng đọc một bài kinh văn (đôi khi có thể là tụng bản cô đọng hoặc tụng nhanh đầy đủ cả bài kinh), và
⭐️(3) tri là những phần giảng dạy hướng dẫn cách tu tập thực hành.
⭐️Trong những trường hợp đặc biệt, chỉ cần một nghi lễ rút gọn kết nối người đệ tử với nghi quỹ thực hành đi kèm cùng việc trì tụng chân ngôn liên quan là đủ.

?Thông thường, trong một Đại lễ quán đỉnh, nhiều phần quán tưởng và nghi lễ khác nhau như Quy y, phát nguyện Trì giữ Tam muội da và tịnh hóa thân, khẩu, ý được thực hiện. Có thể bậc Kim cương Thượng sư sẽ giới thiệu về các đề mục này ngay từ đầu, hoặc giải thích vào thời điểm thích hợp sau đó.

?Quán tưởng trong phần chính của nghi lễ quán đỉnh wang phức tạp hơn quán tưởng trong nghi lễ chuẩn bị.
Chẳng hạn, trong phần chính bạn có thể phải quán tưởng về các vị Bản tôn xuất hiện trên không trung, hay từ tim của Kim cương Thượng sư, và những chủng tử tự bằng tiếng Tạng hiện ra ở những vị trí nhất định trên thân Ngài hay ngay trên thân bạn. Bạn có thể được yêu cầu quán tưởng những luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau từ tim Ngài phóng ra tỏa chiếu lên bạn cùng vô số chúng hữu tình, thanh lọc mọi phiền trược nhiễm ô.

?Theo yêu cầu của Kim cương Thượng sư, bạn có thể phải quán tưởng về chính tự thân mình trong Pháp tướng của Bản tôn quán đỉnh. Lễ Tịnh hóa Thân, được thực hiện khi vị thị giả dâng hương, giúp thanh lọc những uế trược về thân để chúng ta có thể quán tưởng bản thân mình thành vị Bản tôn thiền định. Bất luận già hay trẻ, nam hay nữ, chúng ta lúc này đều quán tưởng mình là Phật Bản tôn, ví dụ như Bản tôn Quán Âm – vị Phật của lòng bi mẫn với một mặt, bốn tay, cầm tràng hạt và ngọc như ý…

?Tiếp đến…

https://shophoavouu.com/nghi-thuc-truyen-quan-dinh
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

Trả lời