Quý độc giả nhớ nhé……

Quý độc giả nhớ nhé…
Gieo nhân nào thì sau này ắt gặp quả đấy!


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Quý độc giả nhớ nhé……

  1. Nguyễn Long Duy says:

    nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di da phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật

Trả lời

Gọi ngay 0987203556